Reklama nás provází již od samého vzniku naší civilizace, neboť každý řemeslník či obchodník se snažil vychválit a kvalitně prodat své zboží, nebo své služby.


R
eklamní fotografie je fotografickým žánrem, jenž svým podoborem spadá do komerční fotografie, která se soustředí na fotografii komerčních produktů nebo služeb. Účelem reklamní fotografie je propagovat daný produkt či službu, zaujmout potencionálního zákazníka a přispět tak ke zvýšení prodeje produktu či k většímu využívání dané služby.


R
eklamní fotografie též nemusí nutně zobrazovat produkt nebo službu přímo – může sloužit k podpoře brandu daného produktu – například k vytvoření příjemného a pozitivního prostředí, do kterého produkt či služba přirozeně spadá a ze kterého její využití podvědomě a samozřejmě vyplývá (nebo naopak negativní a problémové situace, která by nevznikla bez daného produktu či služby).


Typickou výstupní fotografií nazýváme packshot (pack shot), kde daný produkt, většinou včetně obalu a označení, je hlavním předmětem snímku a vše ostatní je mu podřízeno. Někdy se místo termínu packshot používá i označení product placement.


Z
a pomoci našich grafických služeb a fotografií se Vám podaří vybudovat silnou firemní značku, zvýšit poptávku, vytvořit silný corporate identity, dobře prodat produkty a služby - ať již se jedná o módu, potraviny, kosmetiku či firemní fotografie. Dokážeme Vám poradit, vymyslíme dokonalou kompozici a pomůžeme Vám Vás dokonale zviditelnit, Vaši společnost, služby či výrobky. Dle Vašich požadavků pro Vás vytvoříme reklamní fotografii či corporate identity.

móda